Hlavná ponuka
• Informácie o firme
• Výroba
• Kontakty
• Fotovoltika

Projekty
• Medzev - projekt s podporou EÚ
• Profil verejného obstarávateľa
• Moldava
• Pracovné miesta

Odkazy na stránky
• CONA, s.r.o.

Úrady
• Obchodný register
• Živnostenský register

Špeciálne funkcie
• Administrácia
• WEBMAIL

Medzev - projekt s podporou EÚ

 

Oznámenie o predčasnom ukončení projektu k 31.3.2015

 

Kolonial Košice, a.s. ako prijímateľ NFP v rámci projektu s názvom „Podporou inovatívnych technológií v Kolonial Košice, a.s. k rastu zamestnanosti príslušníkov MRK v Medzeve“, kód ITMS: 25110120506, týmto oznamuje, že k 31.3.2015 predčasne ukončil realizáciu projektu.

Dôvodom je skutočnosť, že k uvedenému dátumu boli zrealizované plánované aktivity a finančná realizácia projektu.


 


Copyright© Kolonial Košice